Asıl amacı alçak gerilim ve dağıtım panoları üretmek olan TEMPA PANO A.Ş, üst düzey koşulsuz müşteri memnuniyetini artırmak adına hızlı ve kaliteli servis hizmetleri sunmakta ve bilgi güvenliğini güvence altına almak için gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda TEMPA PANO A.Ş. olarak kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

  • Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi,
  • Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
  • Bilgi Güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,
  • İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin performansını ölçmeyi,
  • Bu verilerden hedefler üretmeyi,
  • Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, yazılım, donanım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
  • İşimizin, müşterilerimizin, uygulanabilir ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

Taahhüt ederiz.